mimsoft  logoezstocke
homeOfferfb1fb2download
โปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดคู่มือการใช้งานคุณลักษณะของโปรแกรมโปรแกรมเบิกพัสดุออนไลน์ (EZClient)ตัวอย่างรายงานจากโปรแกรม
ตัวอย่างรายงานสรุปการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี(pdf)ตัวอย่างรายงานทะเบียนรับพัสดุ(pdf)ตัวอย่างรายงานพัสดุที่ต้องจัดซื้อ(pdf)ตัวอย่างรายงานสรุปการเบิกพัสดแยกตามหน่วยงาน(pdf)
ezdetailezmain
ezdetail2disp
หน้าจอรายงานต่างๆ มีรายงานให้เลือกใช้งานกว่า 30 แบบ
rpt

ข่าวสารเกี่ยวกับโปรแกรม
HOT !!! โปรแกรมบริหารงานคลังพัสดุ Version 4.0 สามารถเบิกจ่ายพัสดุด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมโปรแกรมการพิมพ์เอกสารขออนุมัติจัดซื้อ ตามแบบของ e_GP มาแล้วครับ ดาวน์โหลดลงไปใช้งานกันได้เลยครับ
โดยให้สำรองโฟลเดอร์ C:\MyProg ไว้ก่อน จากนั้น
-- ท่านใดที่โปรแกรมเดิมเป็นเวอร์ชั่น 3 สามารถนำเวอร์ชั่น 4 ไปทับได้เลย ที่ C:\MyProg\EZStock
-- ท่านใดใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า เวอร์ชั่น 3 ต้องทำการปรับฐานข้อมูลก่อน Download วิธีปรับฐานข้อมูลที่นี่ 

ทั้ง 2 กรณี เมื่อติดตั้งเวอร์ชั่น 4 แล้ว ก็ให้ทำการปรับฐานข้อมูลก่อนใช้งาน

โดยไปที่ ข้อมูลพื้นฐาน --> ข้อมูลหน่วยงาน แล้วกดปุ่มปรับฐานข้อมูล